loggotype

Välkommen till Skaraborgs läns Fiskevattenägareförbund. Fiskevattenägarna är en politiskt obunden organisation med uppgift att tillvarata fiskevattenägarnas gemensamma intressen och verka för fiskevårdens och fiskets utveckling i länet i syfte att ge ett ekonomiskt och ändamålsenligt utnyttjande av vattnen. Som medlem kan du vara med och påverka. Fiskevattenägarna utger tidningen Våra fiskevatten och den ingår i medlemskapet.

Studiebesök på Hushållningssällskapets fiskodling i Källefall onsdagen den 25 maj kl. 18.30

Skaraborgs Fiskevattenägareförbund inbjuder till studiebesök på Hushållningssällskapets fiskodling i Källefall onsdagen den 25 maj kl. 18.30

Program:
  • Studiebesök på fiskodlingen.
  • Visning av sportfiskemetoder.
  • Någon förtäring.
Anmälan om antal deltagare till Leif Wik via mail leif.wiken@gmail.com eller 0706-76 14 76, senast fredagen den 20 maj så att vi kan ordna med lite förtäring.

Välkomna!
Styrelsen

Våra fiskevatten

Våra fiskevatten är en naturresurs som håller på att återfå sin rätta betydelse. Under de senaste 40 åren har Sveriges fiskevatten utnyttjas dåligt. Nu är trenden på väg att vända. Efterfrågan på meningsfulla fritidsaktiviteter ökar.

Idag och imorrgon

Redan idag ägnar sig över två miljoner svenskar åt fiske minst en gång om året och intresset fortsätter att öka. Men samtidigt möter dessa vatten hela tiden nya miljöhot Det är i denna situation helt nödvändigt att vi som äger dessa vatten samordnar vårt arbete med att utnyttja och vårda dem. Skaraborgs Fiskevattenägarförbund har 16 fiskevårdsområden sjöar och vattendrag anslutna som är villiga att upplåta fritidsfiske till allmänhet i väl vårdade vatten.