Stråkens Fiskevårdsområde

Interaktiv karta

Län:
Jönköping

Kommun:
Mullsjö

Fiskekortspriser:
dagkort 40 kr
veckokort familj 100 kr
årskort 200 kr
angelkort dag 60 kr
angelkort år 100 kr + årskort
mörtstugor 50 kr + årskort - kontakta Michael Bergström
grupper - kontakta styrelsen.

Försäljningsställen:
Statoil Mullsjö - Tel. 0392-10517
Motell VIP Mullsjö - Tel. 0392-12030
Mullsjö Camping - Tel. 0392-12025
Servicestället Spåneryd - Tel. 0392-10206
Kyrkekvarns Kanotcenter - Tel. 0515-761188, 0515-761005
Bottnaryds Livs Bottnaryd - Tel. 036-20443
Sandhems servicebutik Tel. 0515-76 05 80

Styrelsen:
Sten Hermansson, ordf. 0392-240 00
Rune Ås, vice ordf. 0392-134 25
Michael Kihlblom, sekr. 0392-240 02
Olof Johansson, kassör 0392-240 23
Michael Bergström 0392-107 01, 0705-64 54 65
Ronny Andersson 036-37 29 44
Anders Berglund 036-10 07 63
Kenneth Torstensson 0392-319 48

Kontaktperson:
Michael Bergström 0392-107 01, 0705-64 54 65