loggotype


Vad förbundet prioriterar

  1. Stödja utveckling av fiske och fiskevård
  2. Utbildning av fisketillsyningsmän
  3. Försäkringar för våra medlemmar
  4. Värva nya medlemmar.
  5. Kontakter med sportfiskeorganisationer
  6. Skapa debatt i pressen om fiskevatten.