loggotype


Undens Fiskevårdsområde

Resultat från Gäddtrollnings tävling i Unden 25 Maj 2019

Resultat unden 2019

1. Mamo 1648,1p
2. Flasher 939,6p Största 5570g
3. Gäddkungen 732,7p
4. Västansjö 700,6p
5. Carina 517,1p
6. Göte& Christer 405,1p
7. Schultz 354,0p
8. Rini 350,1p
9. Finnkila 344,8p
10, Sannerud med Mullis 341,5p
11. Njord 322,2p
12. Åsebolet 309,9p
13. Berget 297,4p
14, Pajkera 167,2p

75st
Medel längd gädda 79,5 cm
Medelvikt gädda 3303,4g
Totalt 246 kg gädda

Röding 2st
Medellängd 65,5 cm
Medelvikt 2250g

Ett stort tack till våra sponsorer.Ufvo
Struppkärrs skog AB
Baltic
Hova Elektriska
Ica Hova
Fårgården
Sören Stenefjord
Rast Punkt
CK Properties i Laxå
Vida
Moelven
Hova Rörledningsaffär
Piscators bilverkstad
Ramsnäs Egendom
Dina Försäkringar
Tifa skog AB
Spräng & Betong AB
Volvo
Wellness Hova
Hamnmagasinet Mariestad
Frejs skog & Trädgård
Sveaskog
Mariestads Marina
Tiveds handel
Rast Punkt
CarlssonsLivs Finnerödja
Berlins Bygg
Karl Hedin´s Laxå
Hova Konditori

Undens FVO har planterat in 9000 st. 2-åriga rödingar från avelsfisk från Unden. Detta hände 2017-04-13 och alla är märkta genom att fettfenan är klippt. Föreningen är mycket intresserad av återrapporter av fångad fisk. Vi vill särskilt få fångstrapporter när man fångar röding med klippt fettfena.


Interaktiv karta
Efter beslut på årsstämman har nu styrelsen påbörjat ett projekt att odla fram rödingar vars föräldrar lever i Unden. Tanken är att detta skall på 3- 5 säsonger på sikt ge en förstärkt rödingstam.

Djupkarta över Unden


Nedladdning av utskriftsvänlig version

Öring 95 cm 10,2 kg


Öring 89 cm 8,1 kgLän:

Örebro och Västra Götalands län

Kommuner:

Töreboda, Karlsborg, Gullspång och Laxå

Fakta om Unden

Areal  
Unden
Undens nederbördsområde
Sammanlagd areal
9.540 ha
23.080 ha
32.930 ha
Tillflöden  
13 bäckar med total längd 28 km
Tillflödenas sjöareal
497 ha
Djup  
Medeldjup
Största djup
35 meter
108 meter
Vattenvolym 345 milj. m3
Vattnets omloppstid 36 år
Årlig nederbörd 742 mm = 244 milj. m3
Årlig avtappning 95 milj. m3
Avdunstning och upptag av växter 149 milj. m3
Dämningsgräns  
Högsta
Lägsta
118,04 meter över havet
116,75 meter över havet
Avtappning sker genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som mest 6 m3 per sekund . Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser kanalen med erforderlig vattennivå för seglation. Avtappningen går även då genom kraftverken.

Under en het sommardag när vattentemperaturen är 19 - 21 grader är avdunstningen cirka 5 millimeter, vilket motsvarar 477.000 m3.

Unden är klassad som riksintresse, den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämnsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för rödingproduktion.

Störst kända fångade fiskar:
Röding 10,5 kg Gullspångsöring 14,4 kg Sik 3,2 kg Abborre 2,8 kg Gädda 17,0 kg

Sedan 1977 har Undens FVO erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder. Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser och tillrinningssjöarna kalkas regelbundet med helikopter.

Information kan erhållas av:

Gunnar Bohlin (ordf. UFVO) - Nuttebo, Åsebol; Gårdsjö- Telefon: 070 5216213
E-post: gunnar.bohlin@prh.se

Arne Olofsson (Sekr. UFVO) - Häggeboda, 695 97 Tived - Telefon: 0705-474047
E-post: ufvo@okire.com

Fiskarter:

Det finns röding, öring, sik 3st varianter, gädda, abborre, lake samt vitfisk.

Fiskevård:

Inplanterad Brunnshytteöring leker i rinnande vatten efter c:a 3 år. Från att vara smolt lever öringen 1 - 2 år i kläckningsbiotopen för att sedan gå ut i sjön och äta sig stor och stark. Ett antal av dessa går sedan tillbaka till lekbiotopen för ny lek. Kalkning sker årligen med båt och helikopter av Undens tillflöden. Vattenprover tas kontinuerligt för att övervaka att bästa vattenkvalitet vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas. Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

Fisketillsyn:

Fiskevårdsområdet har 10 - 15 tillsynsmän.

Fiskekort för Unden med detaljerade regler

Allmänt fiskekort
Trollingkort
Närboendekort

Fiskeförbud
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.

Försäljningsställen för fiskekort:

Camping Tiveden – Baggekärr, Tived. Tel. 0584-47 40 83
Tiveds handel, Tived. Tel 0584-47 40 15
Arne Albertsson, Norra Åsebol, Gårdsjö. Tel. 0506-440 21 eller 070-514 85 18
Tivedsbadet Ullsandsmo, Finnerödja. Tel 0705-29 39 00
Karl-Ingvar Lindström, Furuvägen 10, Finnerödja Tel. 0584-202 39 eller 070-677 49 88
INTERNET  https://www.ifiske.se/fiske-unden.htm
SMS: Instruktion för köp av SMS-kort finns på anslagstavlor vid Unden.

Turistbyrå:

Hova Turistbyrå vid E20 - Hova - Telefon: 0506-30120
Karlsborgs Turistbyrå vid Karlsborgs Fästning - Telefon: 0505-173 50
Töreboda Turistbyrå vid Gästhamnen - Töreboda - Telefon: 0506-10130
Laxå Turistbyrå - Laxå - Telefon: 0584-10920

Att göra för icke fiskare:

Högsåsen vandringsleder http://www.hogsasen.se/vandringlsleder.htm
Naturreservat Tiveden http://www.laxa.se/turism/sevardheter/nationalparknaturreservat.60.html
Karlsborgs fästning http://www.vastsverige.com/karlsborg/
Forsviks bruk http://www.vastarvet.se/Kultur_Default.aspx?id=38796
Sätra Bruk http://www.satrabruk.se/
Göta Kanal http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/

Fiskerättsinnehavare:

Nedladdningsbara dokument

Nedan finns ett antal länkar. Det första dokumentet (Fastighetsregister_2018.pdf) är ett register över fastigheter som äger fiskerätt i Unden. Nästa dokument (00_SkifteslagUnden.pdf) är en guide för att hitta aktuellt kartblad bland nedanstående länkar.

Senast uppdaterad 2019-05-13