loggotype


Undens Fiskevårdsområde

Senast uppdaterad 2021-09-24

Interaktiv karta


Fiskekort:

Vi säljer fiskekort via iFiske

https://www.ifiske.se/fiske-unden.htm
Dygnsfiskekort går även att köpa som SMS-kort, instruktion för köp finns på anslagstavlor vid sjön.

Fiskeregler för våra fiskekort

Allmänt fiskekort
Trollingkort
Närboendekort

Fiskeförbud

Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.


Djupkarta över Unden


Nedladdning av utskriftsvänlig version

Undens FVO har planterat in 9000 st. 2-åriga rödingar från avelsfisk från Unden. Detta hände 2017-04-13 och alla är märkta genom att fettfenan är klippt. Föreningen är mycket intresserad av återrapporter av fångad fisk. Vi vill särskilt få fångstrapporter när man fångar röding med klippt fettfena.Fiskar fångade i Unden

Öring 95 cm 10,2 kg


Öring 89 cm 8,1 kg

Röding 4,7 kg 70 cm

Röding 5,5 kg


Län:

Örebro och Västra Götalands län

Kommuner:

Töreboda, Karlsborg, Gullspång och Laxå

Fakta om Unden

Areal  
Unden
Undens nederbördsområde
Sammanlagd areal
9.540 ha
23.080 ha
32.930 ha
Tillflöden  
13 bäckar med total längd 28 km
Tillflödenas sjöareal
497 ha
Djup  
Medeldjup
Största djup
35 meter
108 meter
Vattenvolym 345 milj. m3
Vattnets omloppstid 36 år
Årlig nederbörd 742 mm = 244 milj. m3
Årlig avtappning 95 milj. m3
Avdunstning och upptag av växter 149 milj. m3
Dämningsgräns  
Högsta
Lägsta
118,04 meter över havet
116,75 meter över havet
Avtappning sker genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som mest 6 m3 per sekund . Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser kanalen med erforderlig vattennivå för seglation. Avtappningen går även då genom kraftverken.

Under en het sommardag när vattentemperaturen är 19 - 21 grader är avdunstningen cirka 5 millimeter, vilket motsvarar 477.000 m3.

Unden är klassad som riksintresse, den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämnsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för rödingproduktion.

Störst kända fångade fiskar:
Röding 10,5 kg Gullspångsöring 14,4 kg Sik 3,2 kg Abborre 2,8 kg Gädda 17,0 kg

Sedan 1977 har Undens FVO erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder. Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser och tillrinningssjöarna kalkas regelbundet med helikopter.

Information kan erhållas av:

Gunnar Bohlin (ordf. UFVO) - Nuttebo, Åsebol; Gårdsjö- Telefon: 070 5216213
E-post: gunnar.bohlin@prh.se

Arne Olofsson (Sekr. UFVO) - Häggeboda, 695 97 Tived - Telefon: 0705-474047
E-post: ufvo@okire.com

Fiskarter:

Det finns röding, öring, sik 3st varianter, gädda, abborre, lake samt vitfisk.

Fiskevård:

Kalkning sker årligen med båt och helikopter av Undens tillflöden. Vattenprover tas kontinuerligt för att övervaka att bästa vattenkvalitet vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas. Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

Fisketillsyn:

Fiskevårdsområdet har 10 - 15 tillsynsmän.

Turistbyrå:

Hova Turistbyrå vid E20 - Hova - Telefon: 0506-30120
Karlsborgs Turistbyrå vid Karlsborgs Fästning - Telefon: 0505-173 50
Töreboda Turistbyrå vid Gästhamnen - Töreboda - Telefon: 0506-10130
Laxå Turistbyrå - Laxå - Telefon: 0584-10920

Att göra för icke fiskare:

Högsåsen vandringsleder http://www.hogsasen.se/vandringlsleder.htm
Naturreservat Tiveden http://www.laxa.se/turism/sevardheter/nationalparknaturreservat.60.html
Karlsborgs fästning http://www.vastsverige.com/karlsborg/
Forsviks bruk http://www.vastarvet.se/Kultur_Default.aspx?id=38796
Sätra Bruk http://www.satrabruk.se/
Göta Kanal http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/

Fiskerättsinnehavare:

Nedladdningsbara dokument

Nedan finns ett antal länkar. Det första dokumentet (Fastighetsregister_2018.pdf) är ett register över fastigheter som äger fiskerätt i Unden. Nästa dokument (00_SkifteslagUnden.pdf) är en guide för att hitta aktuellt kartblad bland nedanstående länkar.