loggotype


Undens Fiskevårdsområde

Gäddtrollnings tävling i Unden 25 Maj 2018

Datum för den i år är 25/5 och sista anmälningsdag 22/5

För anmälan och info kontakta
Christer Johansson
smedsbolet@gmail.com
Tel.0706254946


Resultat från Gäddtrollnings tävling i Unden 26 Maj 2018

Resultat Gäddträff Unden 2018
1. Flasher 300,9p
2. Berget 247,5p
3. Gäddkungen 196,9p
4. Åsebol 159,4p
5. Västansjö 134,6p
6. No Shot on Galliano 120,5p
7. Pajkera 105,3p
8. Schultz 99,6p
9. Mr Forsberg 95,4p
10. Njord 77,8p
11. Bora 69,5p
12. Vedo 68,6p
13. Mowgli/Top of the line 49,0p
14. Rini 38,6p
15. Göte & Christer 29,2p
16. Sannerud med Mullis 29,1p
17. Mamo 23,9p
18. Finnkila 0,0p
Störta Gädda: No Shot on Galliano 5675g

Totalt 184 kg
Medelvikt 2930g
Medellängd 79 cm

Ett stort tack till våra sponsorer.

Ufvo
Hova Konditori
Struppkärrs skog AB
Baltic
Hova Elektriska
Ica Hova
Fårgården
Sören Stenefjord
Rast Punkt
CK Enterprise
Vida
Moelven
Hova Rörledningsaffär
Piscators bilverkstad
Ramsnäs
Dina Försäkringar
Tifa skog AB
Spräng & Svetsmek
Maskin Väst
RS Bil Laxå
Wellness Hova
Hova Bangolfklubb
Hova.Com
Hamnmagasinet Mariestad
Frejs skog & Trädgård
Finnerödja skogstjänst
Sveaskog
Landshypotek bank
Mariestads Marina
Tiveds handel
Kaffe rosteriet
Carlssons Finnerödja

Undens FVO har planterat in 9000 st. 2-åriga rödingar från avelsfisk från Unden. Detta hände 2017-04-13 och alla är märkta genom att fettfenan är klippt. Föreningen är mycket intresserad av återrapporter av fångad fisk. Vi vill särskilt få fångstrapporter när man fångar röding med klippt fettfena.

Resultat från tävlingen Gäddraget 14 juni 2015.

Plac Team Poäng Medelvikt g Medel längd cm Antal
1 Gullebolet 435,9 3113,57 79,6 14
2 Bora 393,9 2813,57 76 14
3 Finnkila 327,2 3270 79,8 10
4 Sannerud 253,2 3165 79,9 8
5 Flasher 243,4 4056,67 84,3 6
6 Big Bang 214,1 3568,33 82,5 6
7 Carina 205,8 2940 76,3 7
8 Skyttevärnet 205 2562,5 73,2 8
9 Mamo 192,7 2752,86 75,7 7
10 Berget 170,9 3418 81,4 5
11 Granvik 159,4 3985 83,7 4
12 Rini 114,8 2870 78,5 4
13 Åsebol 96 3200 79,3 3
14 Rima 73,2 1830 66,5 4
15 Notängen 25 2500 73 1
16 De Gule 23 2300 71 1
17 Pajkera 0 0 0 0
18 Västansjö 0 0 0 0


Bilder från tävlingen:
Interaktiv karta
Efter beslut på årsstämman har nu styrelsen påbörjat ett projekt att odla fram rödingar vars föräldrar lever i Unden. Tanken är att detta skall på 3- 5 säsonger på sikt ge en förstärkt rödingstam.

Djupkarta över Unden


Nedladdning av utskriftsvänlig version

Öring 95 cm 10,2 kg


Öring 89 cm 8,1 kgLän:

Örebro och Västra Götalands län

Kommuner:

Töreboda, Karlsborg, Gullspång och Laxå

Fakta om Unden

Areal  
Unden
Undens nederbördsområde
Sammanlagd areal
9.540 ha
23.080 ha
32.930 ha
Tillflöden  
13 bäckar med total längd 28 km
Tillflödenas sjöareal
497 ha
Djup  
Medeldjup
Största djup
35 meter
108 meter
Vattenvolym 345 milj. m3
Vattnets omloppstid 36 år
Årlig nederbörd 742 mm = 244 milj. m3
Årlig avtappning 95 milj. m3
Avdunstning och upptag av växter 149 milj. m3
Dämningsgräns  
Högsta
Lägsta
118,04 meter över havet
116,75 meter över havet
Avtappning sker genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som mest 6 m3 per sekund . Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser kanalen med erforderlig vattennivå för seglation. Avtappningen går även då genom kraftverken.

Under en het sommardag när vattentemperaturen är 19 - 21 grader är avdunstningen cirka 5 millimeter, vilket motsvarar 477.000 m3.

Unden är klassad som riksintresse, den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämnsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för rödingproduktion.

Störst kända fångade fiskar:
Röding 10,5 kg Gullspångsöring 14,4 kg Sik 3,2 kg Abborre 2,8 kg Gädda 17,0 kg

Sedan 1977 har Undens FVO erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder. Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser och tillrinningssjöarna kalkas regelbundet med helikopter.

Information kan erhållas av:

Gunnar Bohlin (ordf. UFVO) - Nuttebo, Åsebol; Gårdsjö- Telefon: 070 5216213
E-post: gunnar.bohlin@prh.se

Arne Olofsson (Sekr. UFVO) - Häggeboda, 695 97 Tived - Telefon: 0705-474047
E-post: ufvo@okire.com

Fiskarter:

Det finns röding, öring, sik 3st varianter, gädda, abborre, lake samt vitfisk.

Fiskevård:

Inplanterad Brunnshytteöring leker i rinnande vatten efter c:a 3 år. Från att vara smolt lever öringen 1 - 2 år i kläckningsbiotopen för att sedan gå ut i sjön och äta sig stor och stark. Ett antal av dessa går sedan tillbaka till lekbiotopen för ny lek. Kalkning sker årligen med båt och helikopter av Undens tillflöden. Vattenprover tas kontinuerligt för att övervaka att bästa vattenkvalitet vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas. Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

Fisketillsyn:

Fiskevårdsområdet har 10 - 15 tillsynsmän.

Fiskekort för Unden med detaljerade regler

Allmänt fiskekort
Trollingkort
Närboendekort

Fiskeförbud
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.

Försäljningsställen för fiskekort:

Camping Tiveden – Baggekärr, Tived. Tel. 0584-47 40 83
Tiveds handel, Tived. Tel 0584-47 40 15
Arne Albertsson, Norra Åsebol, Gårdsjö. Tel. 0506-440 21 eller 070-514 85 18
Tivedsbadet Ullsandsmo, Finnerödja. Tel 0705-29 39 00
Karl-Ingvar Lindström, Furuvägen 10, Finnerödja Tel. 0584-202 39 eller 070-677 49 88
INTERNET  https://www.ifiske.se/fiske-unden.htm
SMS: Instruktion för köp av SMS-kort finns på anslagstavlor vid Unden.

Turistbyrå:

Hova Turistbyrå vid E20 - Hova - Telefon: 0506-30120
Karlsborgs Turistbyrå vid Karlsborgs Fästning - Telefon: 0505-173 50
Töreboda Turistbyrå vid Gästhamnen - Töreboda - Telefon: 0506-10130
Laxå Turistbyrå - Laxå - Telefon: 0584-10920

Att göra för icke fiskare:

Högsåsen vandringsleder http://www.hogsasen.se/vandringlsleder.htm
Naturreservat Tiveden http://www.laxa.se/turism/sevardheter/nationalparknaturreservat.60.html
Karlsborgs fästning http://www.vastsverige.com/karlsborg/
Forsviks bruk http://www.vastarvet.se/Kultur_Default.aspx?id=38796
Sätra Bruk http://www.satrabruk.se/
Göta Kanal http://www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/

Fiskerättsinnehavare:

Nedladdningsbara dokument

Nedan finns ett antal länkar. Det första dokumentet (Fastighetsregister_2018.pdf) är ett register över fastigheter som äger fiskerätt i Unden. Nästa dokument (00_SkifteslagUnden.pdf) är en guide för att hitta aktuellt kartblad bland nedanstående länkar.

Senast uppdaterad 2019-05-13