Skaraborgs Fiskevattenägareförbund

Välkommen till Skaraborgs Fiskevattenägareförbund. Fiskevattenägarna är en politiskt obunden organisation med uppgift att tillvarata fiskevattenägarnas gemensamma intressen och verka för fiskevårdens och fiskets utveckling i syfte att ge ett ekonomiskt och ändamålsenligt utnyttjande av vattnen. Som medlem kan du vara med och påverka. Fiskevattenägarna utger tidningen Våra fiskevatten och den ingår i medlemskapet.

Våra fiskevatten

Våra fiskevatten är en naturresurs som håller på att återfå sin rätta betydelse. Under de senaste 40 åren har Sveriges fiskevatten utnyttjas dåligt. Nu är trenden på väg att vända. Efterfrågan på meningsfulla fritidsaktiviteter ökar.

Idag och imorgon

Redan idag ägnar sig över två miljoner svenskar åt fiske minst en gång om året och intresset fortsätter att öka. Men samtidigt möter dessa vatten hela tiden nya miljöhot Det är i denna situation helt nödvändigt att vi som äger dessa vatten samordnar vårt arbete med att utnyttja och vårda dem. Skaraborgs Fiskevattenägareförbund har 16 fiskevårdsområden sjöar och vattendrag anslutna som är villiga att upplåta fritidsfiske till allmänhet i väl vårdade vatten.

Senast uppdaterad 2022-11-14