Undens Fiskevårdsområde


Senast uppdaterad 2024-04-17

Fiskekort:

Vi säljer fiskekort via iFiske

https://www.ifiske.se/fiske-unden.htm
Dygnsfiskekort går även att köpa som SMS-kort, instruktion för köp finns på anslagstavlor vid sjön.

Höjda fiskekortspriser

På grund av att Undens Fiskevårdsområdesförening är skyldig att betala moms från och med 1 januari 2024 höjer vi kortpriserna från och med detta datum.
De nya priserna inklusive moms blir:
  • Dygnskort 125 kr
  • Dygnskort SMS 150 kr
  • Veckokort 375 kr
  • Semesterkort 30 dagar 900 kr
  • Årskort 1250 kr
  • Trollingkort 250 kr
  • Båtramp årskort 500 kr
  • Båtramp engångs swish 50 kr
  • Fiskerättsbevis fiskerättsarrendatorer 20 kr
  • Fiskerättsbevis fiskerättsägare 20 kr

Fiskeregler för våra fiskekort

Allmänt fiskekort
Trollingkort

Analys av miljögifter i abborre från Unden

Länk till rapporten

Fiskeförbud

Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.


Djupkarta över Unden


Nedladdning av utskriftsvänlig version

Inplantering av avelsfisk från Unden

I maj 2022 planterade Undens Fiskevårdsområdesförening in 12800 2-åriga rödingsmolt i Unden. I april 2017 planterades 9000 2-åriga rödingsmolt in i sjön, vi har nu börjat få återfångst av dessa. Alla inplanterade rödingar är märkta genom att fettfenan är klippt. Föreningen är mycket intresserad av fångstrapporter. Vi vill särskilt få fångstrapporter när man fångar röding med klippt fettfena.

Gäddträff Unden 17 juni 2023 Resultatlista

1:a Rini
2:a Åsebol
3:a Stenfallet
4:a Finnkila
5:a Carina
6:a Nygren
7:a Berget
8:a Göte & Christer
9:a Flasher

Vi fick upp 88kg på 9 st båtar som startade.

Vi vill ochså rikta ett stort tack till våra sponsorer som gjorde vårat fina prisbord till tävlingen.

Ufvo, Struppkärrs skog AB,Hova elektriska,Baltic,Fårgården,Hova rörledningsaffär,Piscators bilverkstad,Dina försäkringar, Hamnmagasinet Mariestad, Frejs skog & trädgård, Hova konditori, Vida, Ica supermarket Hova, Transportrevisionen i Örebro, Stenefjords skog & gräv, Magnus Eriksson, Grimseruds lamm, Maskin väst, Tifa, Ramsnäs egendom, Laxå transport, Ica Finnerödja, Tiveds lanthandel

Fiskar fångade i Unden

Röding 4,7 kg 70 cm

Röding 5,5 kg


Län:

Örebro och Västra Götalands län

Kommuner:

Töreboda, Karlsborg, Gullspång och Laxå

Fakta om Unden

Areal  
Unden
Undens nederbördsområde
Sammanlagd areal
9.540 ha
23.080 ha
32.930 ha
Tillflöden  
13 bäckar med total längd 28 km
Tillflödenas sjöareal
497 ha
Djup  
Medeldjup
Största djup
34 meter
108 meter
Vattenvolym 345 milj. m3
Vattnets omloppstid 36 år
Årlig nederbörd 742 mm = 244 milj. m3
Årlig avtappning 95 milj. m3
Avdunstning och upptag av växter 149 milj. m3
Dämningsgräns  
Högsta
Lägsta
118,04 meter över havet
116,75 meter över havet
Avtappning sker genom tre kraftverk som ägs av Sätra Bruk AB. Avtappningen är som mest 6 m3 per sekund . Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser kanalen med erforderlig vattennivå för seglation. Avtappningen går även då genom kraftverken.

Under en het sommardag när vattentemperaturen är 19 - 21 grader är avdunstningen cirka 5 millimeter, vilket motsvarar 477.000 m3.

Unden är klassad som riksintresse, den är en sprickdalssjö, cirka 40% av det totala tillflödet är grundvatten som kommer genom sjöns botten. Unden är en av vårt lands förnämnsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för rödingproduktion.

Störst kända fångade fiskar:
Röding 10,5 kg Öring 14,4 kg Sik 3,2 kg Abborre 2,8 kg Gädda 17,0 kg

Sedan 1977 har Undens FVO erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder. Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser och tillrinningssjöarna kalkas regelbundet med helikopter.

Information kan erhållas av:

Christer Johansson
Telefon 070-625 49 46

Christofer Carlander
Telefon 070-655 70 33

Kristofer Larsson
Telefon 070-242 43 53


Fiskevård:

Kalkning sker årligen med båt och helikopter av Undens tillflöden. Vattenprover tas kontinuerligt för att övervaka att bästa vattenkvalitet vidmakthålls. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske skall kunna upprätthållas. Undens tillrinningsbäckar samt Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

Fisketillsyn:

Fiskevårdsområdet har ett flertal tillsynsmän.

Turistbyrå:

Gullspångs kommun
Hemsida: www.gullspang.se

Karlsborgs kommun
Hemsida: www.karlsborg.se

Laxå kommun
Hemsida: www.laxa.se

Töreboda kommun
Hemsida: www.toreboda.se

Fiskerättsinnehavare:

Nedladdningsbara dokument

Nedan finns ett antal länkar. Det första dokumentet (Fastighetsregister_2018.pdf) är ett register över fastigheter som äger fiskerätt i Unden. Nästa dokument (00_SkifteslagUnden.pdf) är en guide för att hitta aktuellt kartblad bland nedanstående länkar.