Vikens Fiskevårdsområde

Interaktiv karta


Fisketävling i Viken
Båtarna påväg ut på sjön i fisketävlingen Gösdraget Juni 2005

Fisketävling i Viken
Den största gösen som fångades under 2005 års tävling.

Län:
Västra Götaland

Kommuner:
Karlsborg & Töreboda

Information:

Anders Nilsson - Info på engelska och tyska - Telefon: 070-5430830

Fiskemiljö:
Vattnet i Viken är av hög kvalité och medeldjupet ligger mellan 10 - 15 meter, maxdjupet är 30 meter. Göta Kanal genomkorsar sjön. Viken är kanalens högsta punkt, 91,5 meter över havet.

Fiskesätt:
Det är tillåtet att fiska med handredskap samt att trollingfiska från båt.

Fiskarter:
Förutom bra bestånd av gädda, abborre och gös finns även lake, öring och vitfisk.

Fiskevård:
Vi i Vikens Fiskevårdsområde arbetar fortlöpande med att förbättra fiske och service. Det finns sjösättningsramper vid Tåtorp, Brosundet, Beateberg och Näs. Under vintern plogar vi vägarna fram till sjön vid Åvik, Marnäs, Halna, Sätra och Näs. Inplantering av gös har skett de senaste sex åren och kommer att fortsätta. Ett försök med återinförandet av vätternöringen kommer att startas under 2005 och 2006 och om några år kan det ha lyckats.

Båtramper:
Ramper finns vid Tåtorp,Sätra, Brosundet, Beateberg och Näs.

Boende m.m.
Besök www.vikenvisit.se, vår samarbetspartner för turismen kring sjön.

Fiskebestämmelser & Fiskekortpriser:

För att få fiska erfordras fiskekort. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Kortets giltighetstid finns angivet på detsamma.
FÖLJANDE FISKEKORT FINNS:

Vanligt årskort: 200 kr. Gällande från inköpsdatum och ett år framåt. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.

Trollingkort dagkort: 150 kr.

Trollingkort årskort: 1000 kr. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 6 stycken fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.
Dagkort: 25 kr. Gällande ett dygn från kl. 00.00. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.
Veckokort: 75 kr. Gällande en vecka, från inköpsdatum. Fiskeregler samma som dagkort.
Tävlingskort: 5 kr. Ett rabatterat dagkort, gäller endast organiserade klubbar, företag och organisationer. Gäller ej trollingtävling.
Angeldonskort: 200kr. Gällande för issäsongen (max 10 don), förutsätter innehav av årskort.
Gästkort: 200 kr. Önskar man ta med vänner, familj etc. rekommenderas ett gästkort, som tillåter 3 personer att fiska på detta kort. Förutsättning är att värden själv har ordinariekort samt  personligen är närvarande. Gäller endast för fiske i öppet vatten.

Ungdomar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.

Endast handredskap är tillåtna, med undantag för långrevsfiske(max 200 krok) och angeldonsfiske(max 10 don). För detta senare fiske löses separat (extra) fiskekort. Det åligger fiskekortsinnehavaren att hålla sig underrättad om gällande lagar, som t.ex vilka fiskemetoder som är förbjudna eller minimistorlek för olika fiskarter.

Minimistorlek för gös 45 cm

Minimistorlek för öring 50 cm

Förbjudet att fiska gös mellan 1 maj och 15 juni

Kräftfiske är förbjudet.

Regler för fiskerättsinnehavare i sjön Viken finns hos styrelsen.

Försäljningsställen av fiskekort:
Djupkarta finns numera att köpa på vissa av försäljningsställena. De är markerade med *

*Halnagården –Tlf: 0506-14191
*Lanthandlarn Undenäs –Tlf: 0505-20475
*Macken Undenäs – Tlf: 0505-20475
*Karlsborgs Bokhandel – Tlf: 0505- 10154
*Vassbackens Café & Camping – Tlf: 0506- 52056
Tools – Tlf: 0506- 16075
*Annidas Bok o Papper Töreboda - Tlf: 0506- 10087
*Tåtorps Café & Logi – Tlf: 0506- 53086
*El-Ge sportfiske Skövde – Tlf: 0500- 486907
Olssons Fiske Tibro - Tlf: 0504- 135 18
Olssons Fiske Mariestad – Tlf: 0501- 13588
TBK Tidan – Tlf: 0500- 470125
*Bernt Holmgren Beateberg Tlf: 0506- 51080
Sommartid kiosken Forsvik
Strömsnäs naturcamping  HB
*Nybo sportfiske skövde

Övrigt:
Karlsborgs Vårdcentral - Tlf: 0505-17000
Töreboda Vårdcentral - Tlf: 0506-18000