VAD FÖRBUNDET PRIORITERAR

  • Stödja utveckling av fiske och fiskevård
  • Utbildning av fisketillsyningsmän
  • Försäkringar för våra medlemmar
  • Värva nya medlemmar.
  • Kontakter med sportfiskeorganisationer
  • Skapa debatt i pressen om fiskevatten.