Örlens Fiskevårdsområde

Interaktiv karta

Webbplats
http://orlen.nu/

Län:
Västra Götaland

Kommun:
Tibro

Färdvägar:
RV 49 från Tibro mot Karlsborg. Avtagsväg mot Ransberg eller Fagersanna.

Fiskemiljö:
Örlen är en sjö med stora områden som har ett djup på mer än tjugo meter. Grandområden finns i vikarna i sydost, söder, väster och ordväst. Djupkurvan vid östra sidan är brant. Arean är 1500 ha. Sjön har rent och bra vatten.

Fiskesätt:
Sportfiske. Handredskap och dragrodd. Angeldon.

Fiskarter:
Abbore, gädda, gös, lake, sik, siklöja, mört, brax, sarv och sutare.

Fiskevård:
Inplantering av gös 1993-1998.

Båtuthyrning:
Örlenbadets kiosk - Örlensbadet Tibro - Tel. 0504-22020
Örlenbadets kiosk har även kanot uthyrning.

Fiskebestämelser:
Fiske med handredskap och dragrodd mot lösande av fiskekort. Gäller över hela sjön. Vintertid fiske med angeldon mot lösande av vinterkort. Ungdom under 16 år fiskar gratis.

Fiskekortspriser:
Dagskort 25 kr
Sommar 125 kr
Vinter 125kr
Årskort 200kr

Försäljningsställen:
Ica Fagersanna - Bjurbackav. Fagersanna - Tel. 0504-20128
Olssons fiske - Högåsgatan 6 Tibro - Tel. 0504-13518
Örlenbadets kiosk - Örlensbadet Tibro - Tel. 0504-22020
Nybo fiske, Skövde

Mat & Logi:
Se www.tibro.se

Turistbyrå:
Kommunkontoret - Centrumg. 17 Tibro - Tel. 0504-18000

Apotek & Läkare:
Tibro Vårdcentrum - Centrumg. 17 Tibro - Tel. 0504-18000
Apotek - Centrumg. 15 Tibro - Tel. 0504-13245

Att göra för icke fiskare:
Tibro Sveriges möbelcentrum - Tel. 0504-18000
Insjöbad Gamla Örlenbadet - Tel. 0504-22020
Kanoting på sjön Örlen till Viken - Tel. 0504-22020
Vandring i Tivedens nationalpark - 0505-18830
Karlsborg och äventyrstur på fästingen - Tel. 0505-18830
Hjo sekelskiftsidyll - Tel. 0503-35255