Ymsens Fiskevårdsområde

Interaktiv karta


Fisk vid Ymsen
Fisk fångad i Ymsen

Län:
Västra Götaland

Kommuner:
Mariestad & Töreboda

Färdvägar:
E 20 vid Mariestad. LV 202 Mariestad - Töreboda.

Fiskemiljö:
Ca 1400 ha stor sjö. Hela sjön är fiskbar men vissa öar är fågelskyddsområden. Max djup ca 4 m. Bra vinterfiske.

Fiskesätt:
Spö fört från hand. Spinnspö, pimpel etc.

Fiskarter:
Gös, Gädda Abbore, Ål, Lake, Sarv, Sutare, Brax, Mört mm.

Fiskevård:
Utsättning av ålyngel. Bottengarnsfiske.

Fiskevärdar:
Bertil Henkow
Jula Julaholm
542 93 Mariestad
Tel. 070-665 15 88

Fiskebestämmelser:
Fiskekortet är personligt och skall vara försett med innehavarens namn för att gälla. Innehavaren skall vara beredd att legimitera sig. Barn under 16 år, i sällskap med målsman som har giltigt fiskekort, får fiska utan avgift. Fiske får endast utövas med sportfiskeredskap för från hand. Endast ett redskap får användas samtidigt. Kräftor får ej fångas. Gös under 45 cm eller över 70 cm skall sättas tillbaka i sjön. Gällande författningar och stadgar om fiske skall iaktagas. Betesfisk från andra vatten får icke användas i sjön. Båtar och andra redskap som använts i andra vatten skall nogrant rengöras innan de får brukas i sjön. Överträdelse av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas.

Fiskekortspriser:
100 kr/vecka
500 kr/år

Försäljningsställen:
Olssons Fiske - Tibro - Tel. 0504-13518
iFiske.se
Fiskevärdarna

Mat & Logi:
Mariestad & Töreboda

Turistbyrå:
Mariestad - Stadshuset- Tel. 0501-755000
Töreboda - Gästhamnen - Tel. 0506-10130